گروه WhatsApp

گروه WhatsApp موسسه زبان های خارجی صبای سحر، جهت عضویت بر روی لوگو کلیک کنید

Documents we think you might find useful..... 

 

کانال موسسه زبان صبای سحر در تلگرام

برای عضو شدن در این کانال باید برنامه تلگرام بر روی کامپیوتر شخصی و  یا گوشی همراه خود به صورت نصب شده داشته باشید.

سایت های مفید

در این قسمت وب سایت هایی برای کمک به ارتقا سطح زبان انگلیسی شما معرفی شده اند .

 

سخنی با فراگیرندگان زبان

روزی نیست که از من پرسیده نشود چرا با این همه کلاس رفتن و آموزشگاه رفتن هنوز هم نمی توانیم روان صحبت کنیم. اکثر دانشجویان پس از چند ترم آموزش در موسسات ناگهان تحصیل را رها کرده و مجددا چند سال دیگر به خاطر احساس نیاز دوباره می خواهند موسسه ای دیگر را امتحان کنند، غافل از اینکه موسسات نقش اصلی را بازی نمی کنند. اگر خود فرد یک سبک درست را .انتخاب کند اصولا ظرف 6 الی 9 ماه باید به حدی برسد که بیشتر نیازهای خود را برطرف کنند.بهترین روش برای فراگیری زبان این است که...

ادامه مطلب

Go to top