گروه WhatsApp

گروه WhatsApp موسسه زبان های خارجی صبای سحر، جهت عضویت بر روی لوگو کلیک کنید

Documents we think you might find useful..... 

 

کانال موسسه زبان صبای سحر در تلگرام

برای عضو شدن در این کانال باید برنامه تلگرام بر روی کامپیوتر شخصی و  یا گوشی همراه خود به صورت نصب شده داشته باشید.

سایت های مفید

در این قسمت وب سایت هایی برای کمک به ارتقا سطح زبان انگلیسی شما معرفی شده اند .

 

Go to top